AÇIK ARŞİV SİSTEMLERİ

 

Anadolu Üniversite (Turkish Online Journal of Distance Educations - TOJDE)

Ankara Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Atatürk Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Atılım Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Bahçeşehir Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

California eScholarship

Gazi Üniversitesi Açıkarşiv Sistemi

Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Arşivi

İstanbul Teknik Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Açık Erişim Sistemi

Özyeğin Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

Registry of Open Access Repositories

Sabancı University Research Database

Süleyman Demirel Üniversitesi Açık Erişim Sistemi

TED Ankara Koleji IB Tezleri Veri Tabanı

The Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR

University of Melbourne ePrints Repository

Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi