TARİHÇE

 

OMORFO (GÜZELYURT) DÖNEMİ

Öğretmen Koleji1937-1938 öğretim yılında Güzelyurt’ta açılmıştır. Omorfo ÖğretmenKoleji adını almıştır. Türk  veRum erkek öğrenciler yatılı olarak okumaktaydılar. Giriş sınavının yanısırabir de “Ordinary” ve “Distimotion” İngilizce sınavıyla öğrenci alınırdı.

Kolej müdürü,pedagojik yönden akademik çalışmalar yapmış kişiler olarak ingiliz yönetiminceatandığı için ilk müdürler İngiliz’di. Öğretmenler ise Türk-Rum-İngilizkarmaydı. Öğretim Dili İngilizce’ydi. Ancak haftada iki ya da üç saatlikRumlar için Yunanca, Türkler için de Türkçe dersleri yapılırdı.

Dersler kültürel,mesleki ve beceri ağırlıklıydı. Tarih, Coğrafya, Matematik, gibi derslerinyanısıra eğitim bilimine yönelik dersler ve metot dersleri verilirdi. Beceriağırlıklı derslere çok önem verilmiştir. Tarım-El Sanatları-İş Eğitimi-Müzik-BedenEğitimi ve Resim gibi derslerin yoğunlaştığı program görülürdü.Mesleki derslerin becerisi uygulama dersleriyle sağlanırdı. Uygulama içinmerkez ve köy okullarına gidilirdi. Hatta bir ara ilk bir yıl uygulama yapılmışsonra iki yıl ders alınmıştır. Bu uygulama çok uzun sürmemiştir.


1940’lı Yıllar

           Bu yılda deneyim ve belli bir program çerçevesinde aşağıdaki koşullarlabayan öğretmen de yetiştirilmeye başlanmıştır.

a)     Kolej giriş sınavını kazanmak gerekirdi.

b)    Bir sınıf öğretmeninin gözetiminde, Kolej Müdürlüğünün sorumluluğundabir yıl gözlem yapmış olmalıdır.

1943’te Türk ve Rum bayanlar için iki ayrı ÖğretmenEğitimi Merkezi kurulmıştur. Bu merkezin öğrencileri ders yılını bumerkeze bağlı şehir okullarında uygulama yaparak daha sonra da eğitimdersleri görerek iki yıllık sürelerini doldururlardı. Bu merkezde Türklerinöğretim dili Türkçe, Rumların ise Rumca olmuştur.


1958’li Yıllar

           Her iki toplumun kız ve erkek öğrencilerine hizmet amacıyla 1958 yılındaLefkoşa Rum tarafına yeni bir okul yaptırılmıştır. Ancak 1958’dekitoplumlararası olaylar nedeniyle Türk ve Rum öğrencilerin bir arada öğrenimgörmesi mümkün olmamıştır. Dolayısıyla yeni bina tümüyle Rumlara kalmıştır.Türklere de Baf Kapısı’na yakın Terresanta’da bir bina verilmiştir.

           İlk Türk Müdürü de Halil Direkoğlu olmuştur.


1960’lı Yıllar

           1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Türkiye’den öğretmenlergetirtilmiştir. Gelen hocaların hepsi de en seçkin dallarda çok iyi yetişmişöğretmenlerdir.

           Örneğin Fevzi Selen ilk isimlerden ve yöneticilerden birisidir.

           1969-1970 öğretim yılında şimdiki Devlet Halk ve Sanat MüziğiBinası’na yani eski İdadi binasına taşındı. 1974’e kadar burada öğretimyapıldı.

Harekat sonrasında yani 1974-1975 ders yılındaokul Girne’ye taşınmıştır.


1990’lı Yıllar

           1990 yılında ise Lefkoşa’ya Küçük Kaymaklı’ya taşınmıştır.1994-95 öğretim yılında ise Atatürk İlkokulu’nun binasına taşınmıştır.1999 yılında Lefkoşa Dumlupınar bölgesindeki yeni binasında eğitimehizmet vermeye başlamıştır. 2000 yılında ise yeni Yasa ile Akademi’ye dönüşmüştür. Akademi personelimiz ile eğitim sürdürülmektedir.

           Okulumuz 4 yıllık bir programla İlköğretime Sınıf Öğretmeni yetiştirmektedir.Bunun yanında Üniversite Mezunlarına Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı da verilmektedir.